SET Reciklaža

Početna » Dozvole
15 Apr 2024
Email Print PDF

U skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom preduzeću SET RECIKLAŽA izdata je Integralna dozvola za sakupljanje, skladištenje i tretman opasnog otpada od električnih i elektronskih proizvoda, registarski broj 001 za rad celokupnog postrojenja za upravljenje otpadom. Rešenje Ministrastva životne sredine i prostornog planiranja br. 19-00-00620/2009-02 od 01.03.2010. godine. U skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom preduzeću SET RECIKLAŽA d.o.o. izdata je dozvola za transport opasnog i neopasnog otpada na teritoriji Republike Srbije. Rešenje Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja br. 19-00-00403/2010-02 od 04.06.2010.

U preduzeću SET RECIKLAŽA je uspostavljen sistem upravljanja zaštitom životne sredine i jedino je preduzeće koje se bavi zbrinjavanjem otpada a koje je svoje poslovanje – reciklaža otpada od električnih i elektronskih proizvoda, proizvodnja i predaja sirovina uskladilo sa zahtevima standarda SRPS ISO 14001 i poseduje Sertifikat za sistem menadžmenta zaštitom životne sredine prema zahtevima standarda SRPS ISO 14001:2005, reg. broj E-0069.