SET Reciklaža

Početna » Reciklaža » Šta recikliramo
21 Jul 2024
E-mail Print PDF

Sve veći pritisak javnosti u pogledu zaštite okoline i očuvanja prirodnih resursa uticao je na povećanje troškova zbrinjavanja otpada, podstičući na taj način i razvoj tehnologija reciklaže. Tome je pogodovalo i saznanje o konačnim zalihama neobnovljivih sirovina i potrebi njihove racionalne potrošnje.

Elektronski otpad je postao problem velikih razmera zbog dve glavne karakteristike:

  • Elektonski otpad je opasan- sadrži preko hiljadu različitih supstanci, od kojih su mnoge otrovne i stvaraju ozbiljno zagađenje prilikom odlaganja
  • Elektronski otpad se stvara u alarmantnim količinama zbog brzog zastarevanja proizvoda

Elektronski otpad sastoji se od širokog i rastućeg spektra odbačenih i dotrajalih elektronskih aparata i opreme. Tu spadaju aparati iz domaćinstva kao što su frižideri, klima uređaji, mobilni telefoni, hi-fi uređaji, televizori, računari i slično. Pored toga, može se reciklirati oprema za osvetljenje, različiti automati, medicinski uređaji, oprema za rekreaciju i sport, elktrični alati.

U pogonu za reciklažu prve fabrike za reciklažu ee-otpada recikliraju se sve vrste otpada od električnih i elektronskih proizvoda.