SET Reciklaža

Početna » O SET-u
21 Jul 2024

O SET-u

E-mail Print PDF

„SET RECIKLAŽA“ d.o.o. jeste privatno preduzeće koje se bavi reciklažom elektronskog i električnog otpada. Preduzeće je 19.06.2002. godine registrovano u Agenciji za privredne registre Republike Srbije, pod punim poslovnim imenom STRATEGIJA EKOLOŠKE TRGOVINE – RECIKLAŽA D.O.O. i prvo je preduzeće u našoj zemlji kome je Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja izdalo Integralnu dozvolu za sakupljanje, tretman i skladištenje otpada od električnih i elektronskih proizvoda.

Pokretanju fabrike za reciklažu ee-otpada prethodio je višegodišnji istraživački projekat koji je "SET RECIKLAŽA" realizovao u saradnji sa Institutom "Mihailo Pupin". Projekat je rezultirao instalacijom i pokretanjem postrojenja za reciklažu elektronskog i električnog otpada. Fabrika je izrađena po standardima Evropske Unije i po svom kvalitetu ne zaostaje za istima u okruženju.

U skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom preduzeću „SET RECIKLAŽA” izdata je Integralna dozvolu za sakupljanje, tretman i skladištenje otpada od električnih i elektronskih proizvoda, registarski broj 001 koja važi do 2020. godine.

U preduzeću „SET RECIKLAŽA“ je uspostavljen sistem upravljanja zaštitom životne sredine i jedino je preduzeće koje se bavi zbrinjavanjem otpada a koje je svoje poslovanje uskladilo za zahtevima standarda SRPS ISO 14001:2005. Standard je uveden 2009. godine i konstantno se unapređuje.

Danas „SET RECIKLAŽA“ predstavlja vodeću kompaniju u Srbiji u oblasti reciklaže elektornskog i električnog otpada.