SET Reciklaža

Početna » EE otpad » Da li ste znali?
21 Jul 2024
E-mail Print PDF

Da li ste znali

 Da se reciklažom kompjutera teškog oko 30 kg dobija čak 25 kg sirovina prve kategorije koje se mogu
       vratiti u proizvodnju i 4,7 kg sirovina druge i treće kategorije

  Da e-otpad sadrži čiste i kvalitetne sirovine, kao i jako opasne komponente (olovo,živu, arsen i sl.) koje         negativno utiču na zdravlje ljudi i životno okruženje uopšte

 Da većina ljudi kupuje novi telefon svake dve godine i da se više od 90% materijala mobilnog telefona         može reciklirati (ne uključujući bateriju). Pravilnim postupanjem mogućeje količinu toksičnog materijala         smanjiti na svega 1%.

 Da globalni e-otpad raste po stopi od 5% godišnje što ga čini najbrže rastućim otpadom na planeti.To
        znači da se svake godine, globalni e-otpad povećava za 50 miliona tona, a svakog sata odloži oko 4.000
        tona e-otpada.

 Da CRT monitori (monitori sa katodnom cevi) i televizijski monitori sadrže u proseku od 2-4 kg olova.
       40% olova na deponijama je poreklom iz potrošačke elektronike.

 Da smo u mogućnosti da ponovo upotrebimo čak i do 70% IT-otpada, što pre svega znači da se on može
        i mora reciklirati.Reciklaža je najbolje rešenje za životno okruženje, javno zdravlje i ekonomiju.

 Da različite vrste e-otpada sadrže oko 60% metala, 30% plastike i manje od 10% stakla.Samim
        time,e-otpad predstavlja dobar izvor različitih materijala-sirovina koje su sve manje dostupne u prirodi

 Da je praksa u Evropi da na svakih 30 hiljada stanovnika postoji sakupljački centar