SET Reciklaža

Početna » O SET-u » Politika zaštite životne sredine
22 Feb 2024
E-mail Print PDF

POLITIKA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Uspostavljanje sistema upravljanja zaštitom životne sredine u SET Reciklaži i njegovo održavanje i unapređivanje, uz unapređenje kvaliteta naših usluga predstavlja prioritetni zadatak svih zaposlenih.

SET Reciklaža daje najveći doprinos očuvanju životne sredine svojom osnovnom delatnošću - reciklažom otpada od električnih i elektronskih proizvoda, kao i sprečavanjem i smanjenjem svih negativnih uticaja koji su prouzrokovani našim aktivnostima.

U tom cilju preduzećemo sledeće:

1. Sprovoditi zakone i propise, kako Republike Srbije tako i međunarodne, iz oblasti zaštite životne sredine;

2. Težiti ka smanjenju otpada koji ne može biti prerađen na način koji ne ugrožava životnu sredinu, sa krajnjim ciljem – ZERO WASTE;

3. Konstantno raditi na unapređivanju organizacije rada i pružanja naših usluga tako da naše poslovanje bude bezbedno, kako za naše radnike, tako i za naše kupce, korisnike i okruženje;

4. Vršiti edukaciju naših zaposlenih iz oblasti zaštite životne sredine kako bi se podizala svest o značaju njenog očuvanja;

5. Uspostaviti efikasnu komunikaciju sa svim zainteresovanim stranama i drugim relevantnim organizacijama u cilju bolje razmene informacija u vezi sa zaštitom životne sredine;

6. Uticati na naše isporučioce i podugovarače da i oni preduzimaju aktivnosti na zaštiti životne sredine;

7. Učiniti dostupnu javnosti našu Politiku zaštite živone sredine.

Radi realizacije ovih ciljeva, uspostavili smo sistem upravljanja zaštitom životne sredine prema standradu SRPS ISO 14001:2015

Najviše rukovodstvo, na čelu sa direktorom preduzeća, odgovorno je za sprovođenje ove politike. Predstavnik rukovodstva za zaštitu životne sredine odgovoran je za koordinaciju svih aktivnosti u vezi sa životnom sredinom, unutar i izvan preduzeća.